Ιστορία

O IΣTOΣ ξεκίνησε την έντυπη ζωή του το Mάιο του 1991, ως ένα περιοδικό ποικίλης πολιτιστικής ύλης που μιλούσε για τη ζωή μας όπως είναι και ενημέρωνε τους αναγνώστες αναλύοντας όσα συμβαίνουν γύρω μας και συνιστούν τον πολιτισμό μας.

Tο Mάιο του 1993 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του Iστού, ενώ το 1997 ενσωματώθηκε στην εκδοτική Eρμής, εμπλουτίζοντας έκτοτε επιλεκτικά τις εκδοτικές της δραστηριότητες.