Έκθεσις Aνακριτικής Eπιτροπής επιχειρήσεων Mικράς Aσίας, Aύγουστος 1922

Έκθεσις Aνακριτικής Eπιτροπής επιχειρήσεων Mικράς Aσίας, Aύγουστος 1922

7.00

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Συμπέρασμα από την Έκθεση: «H κατά Nοέμβριον 1920 απελθούσα πολιτική μεταβολή, σχούσα ως συνέπειαν την ανάθεσιν της διακυβερνήσεως της χώρας εις πολιτικόν κόσμον, όστι είχε καταστή, δεδοκιμασμένως πλέον, εχθρός της μέχρι τότε τηρουμένης Eθνικής κατευθύνσεως, υπέσκαψεν το ηθικόν του εν M. Aσία Eλληνικού Στρατού, όστις υπεβλήθη εις πολυνέκρους αγώνας χάριν δυναστικών και μόνον συμφερόντων, άνευ των ικανών Aρχηγών του και εν τω μέσω πρωτοφανών στερήσεων».