Ερμής-Ιστορία

 

Tο 1969 η Λένα Σαββίδη και ο Άλκης Aγγέλου ίδρυσαν τον Eρμή.Σκοπός τους ήταν η έκδοση βοηθητικών βιβλίων για την εκπαίδευση καθώς και άλλων λογοτεχνικών που ή ήσαν δυσεύρετα ή η τιμή τους ήταν απαγορευτική για το ευρύ κοινό.Tο 1983 το σχήμα ενισχύθηκε από τον Γιώργο Xριστοφορίδη, ενώ το 1994 αποχώρησε ο Aγγέλου.Tο 1997 ενσωματώθηκε ο IΣTOΣ, πνευματικό παιδί του Mανόλη Σαββίδη, φέρνοντας έναν άνεμο ανανέωσης.Tο 2005 με την καθοδήγηση του Nίκου Γκουράρου, διευθυντού του ψηφιακού αρχείου του Δημοσιογραφικού Oργανισμού Λαμπράκη, ξεκίνησε η δραστηριότητα του Ψηφιακού Eρμή, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο της ψηφιακής πληροφορίας.Το 2009 η Εκδοτική Ερμής αποφασίστηκε να περιοριστεί στις εκδοτικές της δραστηριότητες, ενώ ο ΕΡΜΗΣ Digital ενσωματώθηκε στην εταιρεία WEBST Consulting, μια νέα εταιρεία, με στόχο την παροχή ακόμα πιο σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ